Giặt - Phục Hồi Làm Mới Gấu Bông

  • Công nghệ giặt khô là hơi cao cấp

    Công nghệ giặt khô là hơi cao cấp

    Xử lý giặt khô. Một máy giặt khô là tương tự như một sự kết hợp của một chiếc máy giặt trong nước, và máy sấy quần áo. Hàng may mặc được đặt trong buồng rửa hoặc khai thác (gọi là "rổ" hay "trống"), tạo thành cốt lõi của máy. Buồng rửa chứa ngang, trống đục lỗ mà quay trong một lớp vỏ bên ngoài. Vỏ chứa dung môi trong khi trống quay giữ tải hàng may mặc. Khả năng giỏ là khoảng 10 đến 40 kg (20 … Đọc Thêm